bawełnica


bawełnica
ż II, DCMs. \bawełnicacy, blm
1. med. «pylica włókiennicza, choroba zawodowa pracowników przemysłu bawełnianego»
2. zool. «mszyca z rodziny Eriosomatidae, szkodnik drzew owocowych i innych; najbardziej znanym gatunkiem jest bawełnica korówka»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • korówka — ż III, CMs. korówkawce; lm D. korówkawek ∆ zool. Bawełnica korówka «Eriosoma lanigerum, mszyca z grupy bawełnic, charakteryzująca się białą, woskową wydzieliną okrywającą ciało samic; groźny szkodnik jabłoni, powodujący zrakowacenie gałęzi, pni i …   Słownik języka polskiego