nieprzejednany


nieprzejednany
\nieprzejednanyni
«nie dający się przejednać, zjednać, nakłonić do czegoś, przekonać; nieustępliwy, nieubłagany, zawzięty»

Nieprzejednany wróg.

Nieprzejednana nienawiść, zawziętość.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieprzejednany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nieprzejednanyni {{/stl 8}}{{stl 7}} nieidący na żadne ustępstwa lub będący wyrazem takiej postawy, zawzięty, nieustępliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieprzejednany oponent. Zająć nieprzejednane stanowisko.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieprzebłagany — nieprzebłaganyni «nie dający się przebłagać; taki, którego nie można zwalczyć, pokonać; nieprzejednany, nieubłagany, bezwzględny» Nieprzebłagany ojciec. Nieprzebłagany gniew, upór …   Słownik języka polskiego

  • nieprzejednanie — I n I 1. rzecz. od nie przejednać. 2. blm «brak ustępliwości, bezkompromisowość» Imponował wszystkim swoim nieprzejednaniem. II «w sposób nieprzejednany; bezkompromisowo» Nieprzejednanie trwać przy swoim zdaniu …   Słownik języka polskiego

  • nieubłagany — nieubłaganyni 1. «nie dający się ubłagać; nieprzejednany, bezwzględny» Nieubłagany wierzyciel. Być nieubłaganym dla kogoś. 2. «nie dający się zmienić; nieodwołalny, nieunikniony, nieuchronny» Nieubłagany los. Nieubłagana śmierć …   Słownik języka polskiego

  • polakożerca — m odm. jak ż II, DCMs. polakożercacy; lm M. polakożercacy, DB. polakożercaców «zacięty, nieprzejednany wróg Polaków, polskości» …   Słownik języka polskiego

  • śmiertelny — śmiertelnyni 1. «odnoszący się do śmierci, towarzyszący śmierci» Śmiertelny pot. Śmiertelne łoże. Śmiertelne drgawki. ∆ Śmiertelna koszula «koszula wkładana dawniej na skazańców przed wykonaniem wyroku śmierci» 2. «powodujący, przynoszący śmierć …   Słownik języka polskiego

  • wróg — m III, DB. wroga, N. wrogiem; lm M. wrogowie, DB. wrogów 1. «nieprzyjaciel, napastnik; państwo będące w stanie wojny z innym państwem» Odwieczny wróg. Walczyć z wrogiem. Ruszyć na wroga. Dostać się w ręce wroga. Ulec przemocy wroga. Stawiać opór… …   Słownik języka polskiego

  • radykalista — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIa, CMc. radykalistaiście; lm M. radykalistaiści {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek o skrajnych, radykalnych poglądach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieprzejednany radykalista. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • śmiertelny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, śmiertelnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stanowiący przyczynę czyjejś śmierci, powodujący śmierć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Śmiertelny upadek. Śmiertelny krwotok. Śmiertelna choroba …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zajadły — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zajadłydli, zajadłydlejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} nieprzejednany, zaciekły, zażarty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zajadły przeciwnik, wróg. Zajadły atak. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień