nieprzekonujący


nieprzekonujący
«taki, który nie może całkowicie przekonać, budzący wątpliwości, zastrzeżenia; nieprzekonywający»

Nieprzekonujący dowód, zarzut.

Nieprzekonujące argumenty.

Nieprzekonujące uzasadnienie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieprzekonujący — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} nietrafiający do przekonania, mało sugestywny, nierozwiewający wątpliwości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Używać nieprzekonujących argumentów. Posługiwać się nieprzekonującymi dowodami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieprzekonywający — → nieprzekonujący …   Słownik języka polskiego

  • nieprzekonująco — «w sposób nieprzekonujący; nieprzekonywająco» Mówić, tłumaczyć się nieprzekonująco …   Słownik języka polskiego

  • nieprzekonywający — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co nieprzekonujący. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień