nierzeczowy


nierzeczowy
\nierzeczowywi
«nie będący rzeczowym; czczy, bezprzedmiotowy»

Nierzeczowa dyskusja, rozmowa.


Słownik języka polskiego . 2013.