nieskończoność


nieskończoność
ż V, DCMs. \nieskończonośćści, blm
1. «nieskończona przestrzeń, nieskończony czas; bezmiar, bezkres»

Nieskończoność nieba, morza.

Nieskończoność uczuć, wspomnień.

2. mat. «pojęcie używane w różnych działach matematyki i logiki, oznaczające nieskończony wzrost lub nieskończoną ilość, oznaczane symbolem ∞»
w nieskończoność, rzad. do nieskończoności w użyciu przysłów. «przez (na) nieograniczenie długi czas, bardzo długo, bez końca; bez przerwy, ciągle»

Droga wlokła się w nieskończoność.

Iść, mówić, powtarzać coś w nieskończoność.

Odkładać coś w nieskończoność, do nieskończoności.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieskończoność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieskończonośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czas lub przestrzeń, których granic nie można zakreślić; bezmiar, bezkres : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przerażała ją… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • w nieskończoność — → nieskończoność …   Słownik języka polskiego

  • w nieskończoność — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} nieustannie, bez przerwy; (na) nie wiadomo jak długo, jak daleko, bez końca; wiecznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przypominać o czymś w nieskończoność. Nie mogę jej prosić w nieskończoność o zmianę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciągnąć — ndk Va, ciągnąćnę, ciągnąćniesz, ciągnąćnij, ciągnąćnął, ciągnąćnęła, ciągnąćnęli, ciągnąćnięty (ciągnąćniony) 1. «przesuwać, wlec kogoś, coś; prowadzić, przewozić, przeciągać kogoś, coś z wysiłkiem, trudem, przezwyciężając opór» Ciągnąć… …   Słownik języka polskiego

  • Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków — Infobox Album Name = Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków Type = Album Artist = Coma Released = May 29, 2006 Recorded = Genre = Length = 73:01 Label = Producer = Reviews = Last album = Pierwsze wyjście z mroku (2004) This album =… …   Wikipedia

  • СПИНОЗА — (Spinoza, d Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632 1677) нидер. евр. философ. Род. в евр. общине в Амстердаме. Родители выходцы из Португалии. Получил фундаментальное иудаистское образование. Одновременно общался с христианами гуманистами. Большое… …   Философская энциклопедия

  • Ансамбль Вильнюсского университета — Центральное здание …   Википедия

  • Улица Швянто Йоно — (улица Святого Иоанна, лит. Švento Jono gatvė, польск. ulica Świętojańska) одна из древнейших улиц в Старом городе Вильнюса; называлась, по костёлу Святых Иоаннов, Святоянской, со второй половины XIX века до Первой мировой войны Ивановской, в… …   Википедия

  • Пьер Тейяр де Шарден — Pierre Teilhard de Chardin Французский теолог и философ, священник иезуит, один из создателей теории ноосферы Дата рожде …   Википедия

  • Шарден, Тейар де — Пьер Тейяр де Шарден Pierre Teilhard de Chardin Французский теолог и философ, священник иезуит, один из создателей теории ноосферы Дата рожде …   Википедия