nieuczciwie


nieuczciwie
przysłów. od nieuczciwy

Pracować nieuczciwie.

Postępować nieuczciwie wobec kogoś.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieuczciwie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób nieuczciwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieuczciwie postępować, pracować. Rozliczyć się z kimś nieuczciwie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • na lewo — Nieuczciwie; potajemnie Eng. Dishonestly and especially secretly or inconspicuously …   Słownik Polskiego slangu

  • manowiec — m II, D. manowiecwca; lm M. manowiecwce, D. manowiecwców, dziś tylko w lm «błędne drogi; bezdroża, wertepy» Tłuc się, błądzić po manowcach. ◊ Zejść na manowce «zacząć postępować źle, niewłaściwie, nieuczciwie; pobłądzić» ◊ Zwieść kogoś na manowce …   Słownik języka polskiego

  • manipulować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, manipulowaćluję, manipulowaćluje, manipulowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieuczciwie wpływać na cudze poglądy, działania w celu osiągnięcia własnych korzyści : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • manowce — Coś wiedzie, prowadzi, sprowadza itp. kogoś na manowce a) «coś wywiera niedobry wpływ na kogoś, sprawia, że ktoś zaczyna postępować nieuczciwie, źle, niemoralnie»: (...) czy poczucie etyczne, pozbawione oparcia i uzasadnienia metafizycznego nie… …   Słownik frazeologiczny

  • pranie — 1. pot. Coś wyjdzie, okaże się w praniu «coś sprawdzi się w praktyce, w działaniu»: (...) jak będzie wyglądało rządzenie przez pana premiera (...) to się dopiero okaże w praniu. PR kom 1996. 2. Pranie brudnych pieniędzy «legalizowanie nieuczciwie …   Słownik frazeologiczny

  • robić — 1. Mieć co robić «mieć dużo zajęć, obowiązków»: (...) odbiorców przesyłek i przekazów pocztowych jest bez liku – listonosze mają co robić. SN 14/01/1999. 2. Nic sobie nie robić, niewiele sobie robić z kogoś, z czegoś «lekceważyć kogoś, coś»:… …   Słownik frazeologiczny

  • zejść — 1. Zejść, schodzić na bezdroża, na manowce «zacząć postępować źle, nieuczciwie»: Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi …   Słownik frazeologiczny

  • frymarczyć — ndk VIb, frymarczyćczę, frymarczyćczysz, frymarczyćarcz, frymarczyćył przestarz. «uprawiać handel zamienny, spekulować czymś» przen. dziś żywa «nadużywać rzeczy wzniosłych do niskich celów; nieuczciwie czymś gospodarować» Frymarczyć groszem… …   Słownik języka polskiego

  • łotr — m IV, DB. a, Ms. łotrtrze; lm M. te y, ci łotrtrzy, DB. ów «człowiek popełniający czyny haniebne, postępujący źle, nieuczciwie; łajdak, niegodziwiec» ◊ pot. Łotr spod ciemnej gwiazdy «łotr najgorszego rzędu, wielki łotr» ‹z niem.› …   Słownik języka polskiego