nieuprzejmość


nieuprzejmość
ż V, DCMs. \nieuprzejmośćści
1. blm
«brak uprzejmości; niegrzeczność»

Oburzająca, rażąca nieuprzejmość.

2. lm MD. \nieuprzejmośćści
«nieuprzejme zachowanie; nieuprzejme słowa»

Nasłuchać się od kogoś nieuprzejmości.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieuprzejmość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. nieuprzejmośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} nieuprzejme, niegrzeczne zachowanie, słowa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nasłuchać się nieuprzejmości pod swoim adresem. Ta decyzja to była nieuprzejmość z jego strony. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niegrzeczność — ż V, DCMs. niegrzecznośćści; lm MD. niegrzecznośćści «brak grzeczności, nieuprzejmość, arogancja; zachowanie, słowa niegrzeczne» Odpłacić niegrzecznością za uprzejmość. Nagadać komuś niegrzeczności. Znosić czyjeś niegrzeczności …   Słownik języka polskiego