nieustępliwość


nieustępliwość
ż V, DCMs. \nieustępliwośćści, blm
rzecz. od nieustępliwy

Nieustępliwość działania, w działaniu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieustępliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieustępliwośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. nieustępliwy: Nieustępliwość w postępowaniu. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oporność — ż V, DCMs. opornośćści, blm 1. «skłonność do przeciwstawiania się, opierania się cudzej woli, nieustępliwość» Oporność charakteru. 2. «właściwość niektórych ciał do niepoddawania się działaniu jakiejś siły, jakichś czynników» Oporność skał na… …   Słownik języka polskiego

  • rygoryzm — m IV, D. u, Ms. rygoryzmzmie, blm «ścisłe przestrzeganie pewnych zasad, przepisów, reguł; surowość, nieustępliwość w postępowaniu, działaniu» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • upór — m IV, D. uporu, Ms. uporze, blm «uporczywe obstawanie przy swoim, trwanie przy raz podjętej decyzji, często mimo oczywistej jej niesłuszności; nieustępliwość» Dziecinny, nieprzełamany, zacięty upór. Trwać w uporze. Łamać czyjś upór. Napotkać… …   Słownik języka polskiego

  • zaciętość — ż V, DCMs. zaciętośćści, blm «zacięta postawa, upór; zawziętość, nieustępliwość» Niezwykła zaciętość. Zaciętość w gniewie. Walczyć z zaciętością. Trwać w zaciętości …   Słownik języka polskiego

  • zatwardziałość — ż V, DCMs. zatwardziałośćści, blm książk. «nieczułość, upór, trwanie w złem; zawziętość, nieustępliwość» Zatwardziałość serca. Zatwardziałość w gniewie …   Słownik języka polskiego

  • bojowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bojowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odwaga i zdecydowanie w walce zbrojnej; waleczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bojowość oddziałów partyzanckich. Armia nieustępująca …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rygoryzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rygoryzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sztywne, bezwzględne przestrzeganie przepisów; surowość, nieustępliwość w działaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rygoryzm w postępowaniu urzędnika, prokuratora. <fr.>… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • twardość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. twardośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brak miękkości, bycie twardym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Twardość materiału, metalu, skóry. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • twardy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, twardyrdzi, twardydszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odporny na odkształcanie przy naciskaniu, zginaniu itp., trudny do przebicia, zgniecenia itp.; sztywny, nieelastyczny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień