niewczas


niewczas
m IV, D. -u, Ms. \niewczassie; lm M. -y
daw. «nieodpowiednia pora»
tylko we fraz. Przekonać się o czymś, żałować czegoś itp. po niewczasie «przekonać się o czymś, żałować czegoś itp. za późno, po dokonaniu się czegoś, kiedy minął właściwy moment, po fakcie»

Słownik języka polskiego . 2013.