niewiedza


niewiedza
ż II, DCMs. \niewiedzadzy, blm
«brak wiedzy, wykształcenia; nieznajomość jakiejś dziedziny wiedzy; brak wiadomości o czymś; ciemnota, ignorancja»

Wydać się ze swoją niewiedzą.

Niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niewiedza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} brak wiedzy, wiadomości o czymś, z jakiejś dziedziny; nieznajomość czegoś, ignorancja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Utrzymywanie kogoś w niewiedzy. Przyznać się do niewiedzy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieświadomość — ż V, DCMs. nieświadomośćści, blm «brak znajomości czegoś, wiedzy o czymś; nieuświadamianie sobie czegoś, nieznajomość, niewiedza» Nieświadomość niebezpieczeństwa, zła. Wykorzystywać czyjąś nieświadomość. Grzeszyć nieświadomością rzeczy.… …   Słownik języka polskiego

  • nieznajomość — ż V, DCMs. nieznajomośćści, blm «brak znajomości czegoś, wiedzy o czymś; ignorancja, niewiedza» Nieznajomość przepisów, prawa. Nieznajomość języka obcego …   Słownik języka polskiego

  • skompromitować — dk IV, skompromitowaćtuję, skompromitowaćtujesz, skompromitowaćtuj, skompromitowaćował, skompromitowaćowany 1. «narazić kogoś na kompromitację, wystawić na wstyd albo na śmieszność; zaszkodzić czyjejś opinii» Skompromitować kolegę wobec znajomych …   Słownik języka polskiego

  • ignorancja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} brak podstawowych wiadomości o jakiejś dziedzinie, nieuctwo; niewiedza, nieznajomość czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mówi się, że dziennikarzy cechuje ignorancja w sprawach kultury i religii.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • żenować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, żenowaćnuję, żenowaćnuje, żenowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} krępować kogoś, wprawiać w zakłopotanie, peszyć, zawstydzać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Żenowała mnie jej bezwstydność. Żenująca niewiedza. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień