niezasłużony


niezasłużony
«taki, który się nie należy; bezpodstawny»

Niezasłużona kara.

Niezasłużony awans.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niezasłużony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, na który sobie ktoś nie zasłużył, który się komuś nie należy; niesłuszny, bezpodstawny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niezasłużona nagroda, kara, sława. Niezasłużone wyróżnienie, podejrzenie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • halo — I «wykrzyknik używany dla przywołania kogoś lub zwrócenia na siebie czyjejś uwagi, zwłaszcza w rozmowach telefonicznych i w radiu, rzadziej jako poufała forma powitania» Halo! proszę poczekać. Halo, kto mówi? Halo, halo! tu Polskie Radio Warszawa …   Słownik języka polskiego

  • łaska — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. łaskasce {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czyjaś przychylność, życzliwość, wspaniałomyślność względem kogoś (czegoś); okazywanie komuś (czemuś) względów, faworyzowanie kogoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niezasłużenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. niezasłużony: Niezasłużenie cierpieć, awansować. Zostać niezasłużenie wyróżnionym, skarconym. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • policzek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. policzekczka {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} boczna część twarzy rozciągająca się od nosa do ucha i od oka do brody : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zarumienione policzki. Całować w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień