niezgłębiony


niezgłębiony
\niezgłębionybieni
1. «taki, w którym nie można dosięgnąć dna; bardzo głęboki, bezdenny»

Niezgłębione morza.

Niezgłębiona przepaść.

2. «nie dający się przeniknąć wzrokiem, poznać; nieprzenikniony»

Niezgłębione knieje.

Niezgłębiona ciemność.

Niezgłębiony mrok.

przen. «nie dający się objąć myślą, zbadać; niepojęty»

Niezgłębione wyroki losu.

Niezgłębiona tajemnica, wiedza.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niezgłębiony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niezgłębionybieni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, do którego dna, kresu nie da się dotrzeć, dosięgnąć, bardzo głęboki, bezdenny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niezgłębiona czeluść,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otchłanny — książk. «bezdenny, przepaścisty, niezgłębiony» Otchłanna przepaść. Otchłanne morze. Otchłanne odległości między gwiazdami …   Słownik języka polskiego

  • przepaścisty — przepaścistytszy «bardzo głęboki, zdający się nie mieć dna, końca; bezdenny, przepastny, niezgłębiony; nieprzebyty» Przepaściste kieszenie. Przepaścista torba. Przepaściste szuflady. Przepaściste wnętrze skrzyni. Przepaściste błoto. Przepaścista… …   Słownik języka polskiego

  • nieprzenikniony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nieprzeniknionynieni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tak gęsty, ciemny, że nie można go przeniknąć wzrokiem; tworzący szczelną zasłonę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieprzeniknione… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tajny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, tajnyni, tajnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odbywający się, utrzymywany, działający w tajemnicy, niepodany do wiadomości publicznej; tajemny, poufny, niejawny; także:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień