niezgodny


niezgodny
\niezgodnyni
1. «trudno skłaniający się do zgody, skłonny do kłótni; nieustępliwy, kłótliwy»

Niezgodne rodzeństwo.

Niezgodny charakter.

Niezgodny w pożyciu małżeńskim.

2. «będący w sprzeczności z czymś, nie odpowiadający czemuś»

Postępowanie niezgodne z przepisami.

Zeznanie niezgodne z prawdą.

Pisownia niezgodna z wymową.

3. «rozbieżny, różniący się od czegoś, odmienny od czegoś, niedobrany w porównaniu z czymś innym; niejednakowy; niejednomyślny; nieharmonijny»

Niezgodne zeznania świadków.

Niezgodne poglądy dyskutantów.

Niezgodny śpiew.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niezgodny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niezgodnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieskłonny do zgody, niepotrafiący żyć w zgodzie z kimś; kłótliwy, nieustępliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niezgodna rodzina. Niezgodny sąsiad …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • antykonstytucyjny — «niezgodny z konstytucją; występujący przeciw konstytucji» …   Słownik języka polskiego

  • apedagogiczny — «niezgodny z zasadami pedagogiki; niepedagogiczny» Apedagogiczne metody …   Słownik języka polskiego

  • bezprawny — «niezgodny z prawem, zabroniony przez prawo; nielegalny» Bezprawna eksmisja …   Słownik języka polskiego

  • mylny — «niezgodny z rzeczywistością, błędny, fałszywy, niewłaściwy» Mylny pogląd, mylne zdanie. Mylne mniemanie, twierdzenie. Mylne przesłanki. Być na mylnym tropie …   Słownik języka polskiego

  • nieformalny — «niezgodny z obowiązującymi przepisami, ustawami; nieprzepisowy, nieprawny, nielegalny» Nieformalna umowa. Nieformalny akt ślubu. Nieformalne załatwienie sprawy …   Słownik języka polskiego

  • niegramatyczny — «niezgodny z zasadami gramatyki; niepoprawny» Niegramatyczny sposób mówienia. Niegramatyczny zwrot. Niegramatyczne wyrażenie …   Słownik języka polskiego

  • niehigieniczny — «niezgodny z zasadami higieny; nieczysty» Niehigieniczny tryb życia. Niehigieniczne warunki …   Słownik języka polskiego

  • nieortograficzny — «niezgodny z zasadami ortografii» …   Słownik języka polskiego

  • niepedagogiczny — «niezgodny z zasadami pedagogiki; niewychowawczy» …   Słownik języka polskiego