niezmierzony


niezmierzony
«nie dający się zmierzyć; nieogarniony, nieobjęty, bezbrzeżny, ogromny, olbrzymi, niezliczony»

Niezmierzone bogactwa naturalne.

Niezmierzona głębia.

Niezmierzone tłumy.

Niezmierzone ciemności.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niezmierzony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, którego wielkości nie da się dokładnie określić, zmierzyć; bardzo duży, olbrzymi, nieogarniony; niezmierny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niezmierzona puszcza. Niezmierzone ilości, zasoby czegoś.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezbrzeżny — «rozległy, ogromny; bezgraniczny, bezmierny, niezmierzony» Bezbrzeżna pustynia, puszcza. Bezbrzeżne morze. Bezbrzeżny step. Bezbrzeżne przestworza kosmosu. przen. «o bardzo dużym nasileniu; głęboki, mocny» Bezbrzeżna miłość, tęsknota. Bezbrzeżne… …   Słownik języka polskiego

  • bezgraniczny — bezgranicznyni 1. «wydający się bez granic; rozległy, niezmierzony, nieskończony» Bezgraniczne bagna, puszcze, stepy. 2. «mający duże nasilenie; bardzo duży, nieograniczony, niezmierny» Bezgraniczne lenistwo. Bezgraniczne przywiązanie, zaufanie.… …   Słownik języka polskiego

  • nieogarniony — «nie dający się ogarnąć, objąć wzrokiem, niezmierzony, rozległy, nie dający się pojąć, przeniknąć; niedocieczony» Nieogarniony widok. Nieogarnione morze głów. Nieogarnione bogactwo …   Słownik języka polskiego

  • nieograniczony — 1. «nie mający żadnych ograniczeń; niczym nie skrępowany; absolutny» Nieograniczona samowola, swoboda, władza; wolność. 2. «nie mający ograniczeń liczebnych, czasowych itp.; nie oznaczony» Kredyt nieograniczony. Przetarg nieograniczony.… …   Słownik języka polskiego

  • nieprzebrany — «nie dający się policzyć, zmierzyć, wyczerpać; niezmierzony, niezliczony, niewyczerpany» Nieprzebrane mnóstwo ludzi. Nieprzebrane skarby. Nieprzebrany zasób wiedzy. Nieprzebrane bogactwo …   Słownik języka polskiego

  • niezmierny — «olbrzymi, ogromny, nieogarniony, bezbrzeżny, niezmierzony» Rzecz niezmiernej wagi. Niezmierna radość, tęsknota, rozpacz. Niezmierny ból, smutek, żal …   Słownik języka polskiego

  • bezbrzeżny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bezbrzeżny {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydający się bez granic z powodu swej ogromnej rozległości; niezmierzony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezbrzeżne równiny. Bezbrzeżne morze.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bez granic — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 7}} bezkresny, nieskończony, ogromny; niezmierzony, niedający się ogarnąć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pustynia bez granic. Blokowisko bez granic. życzliwość, nienawiść bez granic. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezgraniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bezgranicznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydający się nie mieć granic; niezmierzony, bezkresny, nieskończony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezgraniczny ocean. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień