niezwalczony


niezwalczony
«niemożliwy do zwalczenia, nie dający się przezwyciężyć; niezwyciężony, niepokonany, nieprzezwyciężony»

Niezwalczone przeszkody, trudności.

Niezwalczona chęć, ochota do czegoś.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nieprzezwyciężony — «niemożliwy do przezwyciężenia; niezwalczony, nieprzeparty» Nieprzezwyciężony wstręt. Nieprzezwyciężona senność. Nieprzezwyciężone trudności, przeszkody …   Słownik języka polskiego

  • niezwyciężony — niezwyciężonyżeni książk. «taki, którego nie można zwyciężyć, pokonać; niepokonany» Niezwyciężony rycerz. Niezwyciężone wojska. przen. «nie dający się przezwyciężyć; nieprzezwyciężony, niezwalczony, nieprzeparty» Niezwyciężone trudności.… …   Słownik języka polskiego