nosacizna


nosacizna
ż IV, CMs. \nosaciznaiźnie, blm
wet. «zaraźliwa choroba bakteryjna, występująca głównie u koni, osłów i mułów, niekiedy u kotów i psów, czasem przenoszona na człowieka; objawia się ropnymi wyciekami z nosa, kaszlem, obrzękami podskórnymi, wychudzeniem i dużymi wahaniami temperatury»

Słownik języka polskiego . 2013.