nowobogacki


nowobogacki
\nowobogackiccy
rzad. «odnoszący się do ludzi od niedawna wzbogaconych i do cechującego ich złego smaku, braku kultury»

Dom urządzony z nowobogackim przepychem.

Nowobogacki stosunek do dzieł sztuki.

nowobogacki, nowobogacka w użyciu rzecz. rzad. «człowiek od niedawna wzbogacony, ale nie mający kultury wewnętrznej; dorobkiewicz»

Zamożność nowobogackich.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nowobogacki — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, nowobogackiccy {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący ludzi od niedawna wzbogaconych, niemających kultury wewnętrznej ani dobrego smaku, gustu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowobogackie urządzenie mieszkania. {{/stl 10}}{{stl 20}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nowobogacki — Człowiek, który niedawno dorobił się i wydaje dużo pieniędzy, by pokazać swoją zamożność; nuworysz Eng. A person having only recently become rich and often tending to tastelessly spend a lot of money to prove one s wealth; a nouveau riche …   Słownik Polskiego slangu

  • nuworysz — m II, DB. a; lm M. e, DB. ów ( y) «człowiek niedawno wzbogacony; dorobkiewicz, nowobogacki» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • parweniusz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y ( ów) «dorobkiewicz, który wszedł do warstwy ludzi zamożnych i stara się ich naśladować; nowobogacki, nuworysz» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • nowo- — {{/stl 13}}{{stl 7}} początkowy człon wyrazów złożonych:a) występujący w przymiotnikach powstałych od wyrażeń składających się z rzeczownika i określającego go przymiotnika {{/stl 7}}{{stl 8}}nowy {{/stl 8}}{{stl 7}}, np. {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nowobogacka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż odm. jak przym. Ib, {{/stl 8}}{{stl 7}}forma ż. od rz. nowobogacki II: Udziwniony strój nowobogackiej. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nuworysz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} z lekceważeniem, niechęcią o kimś, kto się niedawno wzbogacił i awansował społecznie; nowobogacki, dorobkiewicz <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień