nurzać


nurzać
ndk I, \nurzaćam, \nurzaćasz, \nurzaćają, \nurzaćaj, \nurzaćał, \nurzaćany
«zagłębiać coś w czymś, zwykle w jakimś płynie»

Dzieci nurzały nogi w błocie.

nurzać się «pogrążać, zagłębiać się w czymś; tarzać, pławić się»

Wróble nurzały się w piasku.

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. (Mickiewicz)

przen.

Nurzać się w rozpuście.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nurzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nurzaćam, nurzaća, nurzaćają, nurzaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} zagłębiać, zatapiać coś w czymś płynnym lub sypkim : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzieci nurzały nogi w wodzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nurzać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zagłębiać się, zatapiać się w czymś płynnym lub sypkim; tarzać się, pławić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kaczki nurzały się w wodzie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nurzanie — ↨ nurzanie się n I rzecz. od nurzać (się) …   Słownik języka polskiego

  • tarzać — ndk I, tarzaćam, tarzaćasz, tarzaćają, tarzaćaj, tarzaćał, tarzaćany «ciągnąć, wlec, przewracać, zwykle po czymś pylącym, brudzącym» Wiatr tarzał liście po drodze. tarzać się «przewracać się w czymś lub po czymś, nurzać się w czymś» Pies tarzał… …   Słownik języka polskiego

  • taplać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, taplać sięam się, taplać sięa się, taplać sięają się, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pluskać się, nurzać się, brodzić w wodzie lub błocie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziki taplały się w bajorze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tarzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, tarzaćam, tarzaća, tarzaćają, tarzaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} przewracać (coś lub kogoś) w czymś, nurzać w czymś, ciągnąć po czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tarzać w śniegu, w błocie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tarzać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} nurzać się w czymś, przewracać się w czymś, po czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziki tarzały się w bajorze. Tarzać się po trawie, po ziemi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień