nuworysz


nuworysz
m II, DB. -a; lm M. -e, DB. -ów (-y)
«człowiek niedawno wzbogacony; dorobkiewicz, nowobogacki»
fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nuworysz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} z lekceważeniem, niechęcią o kimś, kto się niedawno wzbogacił i awansował społecznie; nowobogacki, dorobkiewicz <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • parweniusz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y ( ów) «dorobkiewicz, który wszedł do warstwy ludzi zamożnych i stara się ich naśladować; nowobogacki, nuworysz» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • dorobkiewicz — Człowiek, który niedawno dorobił się i wydaje dużo pieniędzy, by pokazać swoją zamożność; nuworysz Eng. A person having only recently become rich and tending to tastelessly spend a lot of money to prove one s wealth; a nouveau riche …   Słownik Polskiego slangu

  • nowobogacki — Człowiek, który niedawno dorobił się i wydaje dużo pieniędzy, by pokazać swoją zamożność; nuworysz Eng. A person having only recently become rich and often tending to tastelessly spend a lot of money to prove one s wealth; a nouveau riche …   Słownik Polskiego slangu