obejście


obejście
n I
1. rzecz. od obejść.
2. lm D. \obejściejść
«droga, którą się coś obchodzi, omija»

Obejście lasu, wioski.

3. lm D. \obejściejść
«dom z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi»

Schludne, dobrze zagospodarowane obejście.

4. blm
«sposób bycia, zachowania się, maniery»

Mieć miłe, niemiłe, grzeczne, niegrzeczne obejście.

Ktoś jest gładki, miły w obejściu.

5. lm D. \obejściejść
archit. «wąskie przejście obiegające prezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych, oddzielone murem lub arkadami; ambit»
6. lm D. \obejściejść
techn. «przewód dołączony równolegle dający możliwość ominięcia pewnego odcinka przewodu głównego lub jakiegoś urządzenia»
obejście się rzecz. od obejść się.

Słownik języka polskiego . 2013.