obiektywizm


obiektywizm
m IV, D. -u, Ms. \obiektywizmzmie, blm
1. «bezstronność, rzeczowość, postawa badawcza wolna od uprzedzeń»

Obiektywizm badań, ocen.

2. «sposób sprawozdawczego referowania poglądów naukowych bez zajmowania wobec nich własnego stanowiska»
3. filoz. «stanowisko ontologiczne lub teoriopoznawcze, zgodnie z którym przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego i może być przezeń poznawany w sposób adekwatny; realizm epistemologiczny»
‹ze śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • obiektywizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. obiektywizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pozbawiony uprzedzeń, rzeczowy stosunek do czegoś lub kogoś; bezstronność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obiektywizm sędziego.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezstronność — ż V, DCMs. bezstronnośćści, blm «brak uprzedzeń; obiektywizm» Bezstronność sędziów. Bezstronność wyroku …   Słownik języka polskiego

  • sprawiedliwość — ż V, DCMs. sprawiedliwośćści, blm 1. «sprawiedliwe postępowanie; sprawiedliwy sąd o czymś; bezstronność osądu, obiektywizm» Należna sprawiedliwość. Sprawiedliwość dziejowa. Obywatelska sprawiedliwość. Sprawiedliwość w sądach, w postępowaniu, w… …   Słownik języka polskiego

  • bezstronność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezstronnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiedliwe traktowanie wszystkich stron, niefaworyzowanie żadnej z nich; obiektywizm : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezstronność przełożonego. Bezstronność w wydawaniu opinii …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • horyzont — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. horyzontncie {{/stl 8}}{{stl 7}} zakres zainteresowań, wiedzy, zasięg czyichś myśli, idei : {{/stl 7}}{{stl 10}}Horyzont jej zainteresowań był niezwykle szeroki. Człowiek o szerokich horyzontach. Komuś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpatrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozpatrywaćruję, rozpatrywaćruje, rozpatrywaćany {{/stl 8}}– rozpatrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, rozpatrywaćtrzę, rozpatrywaćtrzy, rozpatrywaćtrzony {{/stl 8}}{{stl 7}} bardzo wnikliwie zajmować się jakąś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawiedliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprawiedliwośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ocenianie wszystkich według tych samych kryteriów, osądzanie każdego tak, jak na to zasługuje; uczciwość, obiektywizm,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień