obkurczyć


obkurczyć
dk VIb, \obkurczyćczę, \obkurczyćczysz, \obkurczyćkurcz, \obkurczyćczył, \obkurczyćczony - obkurczać ndk I, \obkurczyćam, \obkurczyćasz, \obkurczyćają, \obkurczyćaj, \obkurczyćał, \obkurczyćany
«o lekach, hormonach: spowodować skurczenie, zmniejszenie się pewnych narządów, naczyń w organizmie»

Środek obkurczający mięsień macicy.

obkurczyć się - obkurczać się fizjol. «powrócić do normalnych rozmiarów po okresie powiększenia; także zmniejszyć się w stosunku do normalnych rozmiarów skurczyć się»

Mięsień macicy obkurcza się po przebytym porodzie.


Słownik języka polskiego . 2013.