obnażać


obnażać
ndk I, \obnażaćam, \obnażaćasz, \obnażaćają, \obnażaćaj, \obnażaćał, \obnażaćany - obnażyć dk VIb, \obnażaćżę, \obnażaćżysz, \obnażaćnaż, \obnażaćżył, \obnażaćżony
1. «rozbierać do naga; czynić nagim»

Obnażyć ciało, tors.

2. «pozbawiać coś osłony, odsłaniać, odkrywać; ogołocić z czegoś»

Obnażyć głowę, szyję.

Obnażona szabla.

Mieszkanie obnażone ze sprzętów.

przen.

Obnażyć prawdziwą naturę człowieka.

Obnażyć słabe strony czegoś.

3. zwykle ndk «o ubraniu: nie stanowić okrycia, nie okrywać»

Krótkie rękawy obnażały ramiona.

obnażać się - obnażyć się
1. «rozbierać się do naga»

Obnażyć się do pasa.

2. «tracić osłonę, przykrycie, stawać się widocznym»

Zęby obnażyły się w uśmiechu.

Skały obnażyły się ze śniegu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • obnażać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obnażaćam, obnażaća, obnażaćają, obnażaćany {{/stl 8}}– obnażyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, obnażaćżę, obnażaćży, obnażaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} usuwając,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obnażać się – obnażyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} całkiem zdejmować z siebie ubranie; rozbierać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obnażyć się całkowicie, do pasa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obnażyć — → obnażać …   Słownik języka polskiego

  • obnażanie — ↨ obnażanie się n I rzecz. od obnażać (się) …   Słownik języka polskiego

  • ziać — ndk Xb, zieję, ziejesz, ziej, ział, ziali a. zieli 1. «oddychać głośno, ciężko, z trudem; dyszeć» Ziać z wysiłku, ze zmęczenia. 2. «wydzielać, wyrzucać coś z siebie, buchać czymś» Piwnica zieje stęchlizną, wilgocią, chłodem. Z pieca ziało żarem,… …   Słownik języka polskiego

  • obdzierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obdzieraćam, obdzieraća, obdzieraćają, obdzieraćany {{/stl 8}}– obedrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vb, obdzieraćdrę, obdzieraćdrze, obdzieraćdrzyj, obdarł, obdarli, obdarty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odsłaniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odsłaniaćam, odsłaniaća, odsłaniaćają, odsłaniaćany {{/stl 8}}– odsłonić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, odsłaniaćnię, odsłaniaćni, odsłaniaćsłoń, odsłaniaćnięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień