obniżać


obniżać
ndk I, \obniżaćam, \obniżaćasz, \obniżaćają, \obniżaćaj, \obniżaćał, \obniżaćany - obniżyć dk VIb, \obniżaćżę, \obniżaćżysz, \obniżaćniż, \obniżaćżył, \obniżaćżony
1. «czynić niższym, przesuwać, przestawiać na niższy poziom»

Obniżyć lot.

Obniżyć poziom wody.

Obniżyć półkę.

2. «powodować zmniejszenie czegoś, np. pod względem wysokości, liczby, nasilenia, znaczenia, wartości itp.; zmniejszać»

Obniżyć ceny, koszty, zarobki.

Obniżyć stawkę w grze.

Obniżyć wymagania.

3. muz. «wywoływać lub wydawać dźwięk o ton niższy od danego»
obniżać się - obniżyć się
1. «ulegać obniżeniu, opadać, opuszczać się poniżej normalnego poziomu, zajmować położenie niższe niż dotychczas»

Słupek rtęci obniżał się gwałtownie.

Obniżył się poziom wód.

2. «ulegać zmniejszeniu pod względem wielkości, liczby, nasilenia, znaczenia, wartości itp.»

Koszty budowy domów obniżyły się.

Obniżył się poziom artystyczny teatru.

3. muz. «ulec obniżeniu pod względem brzmienia»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • obniżać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obniżaćam, obniżaća, obniżaćają, obniżaćany {{/stl 8}}– obniżyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, obniżaćżę, obniżaćży, obniżaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmieniać położenie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obniżać — Obniżyć loty «obniżyć poziom umiejętności, aspiracji lub dokonań»: W szkole podstawowej była prymusem. Przynosiła same piątki. Teraz w liceum trochę obniżyła loty. SE 08/04/1998. Obniżyć poprzeczkę zob. poprzeczka 1 …   Słownik frazeologiczny

  • obniżać – obniżyć loty — {{/stl 13}}{{stl 7}} obniżać poziom swoich umiejętności, aspiracji, przestawać robić coś z zaangażowaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drużyna obniżyła loty pod koniec sezonu. Czyjś syn obniżył loty w szkole. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obniżać się – obniżyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajmować coraz niższe położenie, opadać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dach obniżał się coraz bardziej. Obniżył się poziom wód gruntowych. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obniżyć — → obniżać …   Słownik języka polskiego

  • schodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, schodzićdzę, schodzićdzi, schodź {{/stl 8}}– zejść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, schodzićjdę, schodzićjdzie, zejdź, zszedł || zeszedł, zeszła, zeszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spadać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, spadaćam, spadaća, spadaćają {{/stl 8}}– spaść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, spadnę, spadnie, spadnij, spadł, spadła, spadli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zniżać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zniżaćam, zniżaća, zniżaćają, zniżaćany {{/stl 8}}– zniżyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, zniżaćżę, zniżaćży, zniżaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powodować, że coś staje… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alterować — ndk IV, alterowaćruję, alterowaćrujesz, alterowaćruj, alterowaćował, alterowaćowany muz. «w systemie tonalnym dur moll podwyższać lub obniżać znakiem chromatycznym dźwięk składowy skali diatonicznej lub akordu» Akord alterowany. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • chłodzić — ndk VIa, chłodzićdzę, chłodzićdzisz, chłodź a. chłódź, chłodzićdził, chłodzićdzony «obniżać temperaturę; odbierać ciepło jakiemuś ciału w sposób naturalny lub za pomocą specjalnych urządzeń technicznych (np. chłodnicy, chłodziarki, skraplacza);… …   Słownik języka polskiego