obraza


obraza
ż IV, CMs. \obrazazie
zwykle blm
1. «obelżywe wyrażenie się o kimś, zachowanie się względem kogoś, uchybienie czyjejś godności osobistej; zniewaga»

Obraza czynna, słowna.

Śmiertelna obraza.

Darować komuś obrazę.

Ścierpieć obrazę, nie ścierpieć obrazy.

Proces o obrazę honoru.

2. «obrażenie się, poczucie się obrażonym»

Na jego twarzy widniała obraza.

Rumieniec obrazy oblał jej policzki.

Wyszedł z obrazą.

◊ (do zn. 1 i 2) Kamień obrazy «powód, przyczyna obrazy, obrażenia się»
3. «naruszenie, niezachowanie czegoś, wykroczenie przeciw czemuś (np. przeciw prawu, przepisom)»

Obraza munduru.

∆ Obraza moralności publicznej «publiczne zgorszenie»
∆ Obraza majestatu «uchybienie względom należnym monarsze»
przestarz. Obraza boska «o czymś budzącym zgorszenie, oburzenie»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • obraza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. obrazazie, zwykle w lp {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} naruszenie słowem lub czynem czyjegoś poczucia własnej wartości, godności, honoru; ubliżenie komuś, zniewaga : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obrază — obráză, obráze, s.f. (reg.) ochelari de cai. Trimis de blaurb, 14.08.2006. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • obraza — Kamień obrazy zob. kamień 10. Obraza majestatu zob. majestat. Obraza moralności zob. moralność 2. Obraza munduru zob. mundur 1 …   Słownik frazeologiczny

  • obrăza — A OBRĂZ//Á obrăzaésc tranz. fam. (persoane) A trata cu observaţii moralizatoare; a probozi; a dojeni; a mustra. [Sil. bră ] /Din obraz Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX …   Dicționar Român

  • obraza boska — {{/stl 13}}{{stl 7}} o czymś gorszącym, wywołującym wielkie oburzenie i zgorszenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obraza boska tak traktować rodziców! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obràz — áza m (ȁ á) 1. prednja stran glave: namazati, natreti obraz s kremo; skrbno si je obrisal obraz; pokriti obraz z dlanmi, rokami; skriti, ekspr. zakopati obraz v dlani; potegnil si je z roko čez obraz; padel je na obraz; udariti koga v obraz; pot …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • máska — e ž (ȃ) 1. predmet za zakritje obraza, glave, ki navadno nekaj predstavlja: natakniti (si), nositi, sneti (si) masko; režeča se maska; lice je negibno kot maska / obredne maske afriških plemen; pustne maske; ples v maskah ples, pri katerem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • obraz — òbraz m DEFINICIJA 1. jedna strana čovjekova lica, između nosa i uha 2. pren. čast, poštenje, ponos [osvjetlati obraz; nemati obraza] FRAZEOLOGIJA baciti obraz pod noge izgubiti čast; biti debeloga obraza (imati debeo obraz) nemati osjećaja časti …   Hrvatski jezični portal

  • Kalmah — en live au Jalometalli en 2008 à Oulu Pays d’origine Oulu …   Wikipédia en Français

  • Kalmah — Finnish melodic death metal band Kalmah live at Jalometalli 2008 in Oulu. Background information Origin Oulu …   Wikipedia