ochoczy


ochoczy
1. «pełen ochoty, dobrej woli, gorliwości, zapału; chętny, skory do czegoś»

Ktoś jest ochoczy do pracy, do zabawy, do pomocy.

2. «pełen ochoty, fantazji, temperamentu; pogodny, raźny, skoczny»

Ochocza zabawa, muzyka.

Ochocze okrzyki, tańce.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ochoczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pełen ochoty, chęci, zapału; skory do czegoś, chętny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ochoczy pomocnik. Ochoczy do nauki, do rozmowy. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chętny — chętnyni, chętnyniejszy 1. «pełen dobrych chęci; skłonny, skory do czegoś; ochoczy, pilny» Chętny uczeń. Chętny do nauki, do usług, do zabawy. 2. «dobrze usposobiony względem kogoś, czegoś; życzliwy, przychylny» Chętne serce. Chętne powitanie.… …   Słownik języka polskiego

  • dziarski — dziarskiscy «pełen życia, energii, temperamentu; ochoczy, żwawy» Dziarski staruszek. Dziarscy chłopcy. Dziarski marsz. Dziarska pieśń …   Słownik języka polskiego

  • raźny — raźnyni, raźnyniejszy «żywy, ochoczy, żwawy, ruchliwy, rzutki» Iść raźnym krokiem. Obudził się o wiele raźniejszy niż wczoraj …   Słownik języka polskiego

  • skory — skorzy, skoryrszy «skłonny, chętny do czegoś; skwapliwy, ochoczy» Skory do tańca, do rozmowy, do płaczu. Skory do poświęceń, do ofiar …   Słownik języka polskiego

  • zabawa — ż IV, CMs. zabawawie; lm D. zabawaaw 1. «wszelkie czynności bawiące, cieszące kogoś, pozwalające przyjemnie spędzić czas (u dzieci sprzyjające rozwojowi psychicznemu, pomagające poznawać rzeczywistość), których podstawowym motywem jest… …   Słownik języka polskiego

  • chętny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chętnyni, chętnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skłonny do robienia czegoś z własnej woli, bez przymusu, z chęcią; ochoczy, pilny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczeń chętny do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziarski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, dziarskiscy {{/stl 8}}{{stl 7}} wykazujący dużo życia, energii, wigoru; żwawy, ochoczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziarski chłopiec, żołnierz, staruszek. Dziarski śpiew, marsz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rześki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, rześkiścy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pełen wigoru, chęci do życia, czujący się dziarsko, zdrowo; ochoczy, krzepki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zawsze był rześki i skory do pracy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień