odbój


odbój
m I, D. \odbójboju; lm M. \odbójboje, D. \odbójbojów
1. łow. «sygnał zakończenia łowów odegrany na trąbce lub rogu»
2. techn. «element ograniczający ruch części ruchomych jakiegoś urządzenia»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odbój — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. odbójboju, lm D. odbójbojów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}łow. {{/stl 8}}{{stl 7}} odgrywany na rogu lub trąbce sygnał zakończenia polowania; na okrętach: sygnał odwołania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odbòj — ôja m (ȍ ó) 1. glagolnik od odbiti: odboj žoge / odboj valov je bil izredno močen / knjiž. te poteze moderne so nastale kot odboj na tedanji pozitivizem odpor 2. fiz. pojav, da se spremeni smer valovanja v prvi snovi ob vpadu na mejo druge snovi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • popóln — a o [u̯n] prid., popólnejši (ọ̑) 1. ki zajema kaj v celoti: imeti popoln pregled nad dogajanjem / popolna redukcija električnega toka; tem živalim grozi popolno iztrebljenje / v domu ima popolno oskrbo / boj za popolno neodvisnost,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • totálen — lna o prid. (ȃ) knjiž. 1. popoln: imeti totalen pregled nad dogajanjem / totalna prepoved jedrskih poskusov / totalno uničenje / totalna harmonija; totalno ravnovesje / totalna zmota 2. celovit, celosten: raziskovanje totalnih družbenih struktur …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zrcálen — lna o prid. (ȃ) nanašajoč se na zrcalo: omara z zrcalnimi vrati / zrcalna dvorana / zrcalna slika slika, ki kaže predmet v naravni velikosti z zamenjano levo in desno stranjo; okensko in zrcalno steklo / zrcalna površina; pren. zrcalne ploskve… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Battle of Zborov (1917) — Infobox Military Conflict conflict=Battle of Zborov caption=Memorial devoted to Battle of Zborov in Blansko, Czech Republic partof=Kerensky Offensive date=July 1, 1917 July 2, 1917 place=Zborov, now Ukraine result=Czechoslovak victory… …   Wikipedia

  • ПАУЛОВА — (Paulová), Милада (p. 2.XI.1891) чешский историк славист и византинист. С 1935 проф. Пражского ун та. Преподавала всеобщую историю, историю Вост. Европы и Балканского п ова. Гл. внимание в исследованиях П. уделяется истории Вост. Европы раннефеод …   Советская историческая энциклопедия

  • ЧЕХОСЛОВАКИЯ — Чехословацкая Социалистическая Республика (Ceskoslovensko, Ceskoslovenská socialistická republika, CSSR), гос во в Центр. Европе. Граничит с ГДР и ФРГ (на З.), с ПНР (на С.), с Австрией и ВНР (на Ю.), с СССР (на В.). Площ. 127,9 тыс. км2. Нас. 14 …   Советская историческая энциклопедия

  • Batalla de Zborov — Saltar a navegación, búsqueda Batalla de Zborov Parte de la Ofensiva Kérenski Monumento en memoria de la Batalla en Blansko, República …   Wikipedia Español

  • Заборский, Йонаш — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Заборский. Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с …   Википедия