odbrązowić


odbrązowić
dk VIa, \odbrązowićwię, \odbrązowićwisz, \odbrązowićzów, \odbrązowićwił, \odbrązowićwiony - odbrązawiać ndk I, \odbrązowićam, \odbrązowićasz, \odbrązowićaj, \odbrązowićwiał, \odbrązowićwiany
«podważyć, rozwiać fałszywą legendę otaczającą jakąś postać historyczną, jakiś fakt, wydarzenie historyczne»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odbrązawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odbrązawiaćam, odbrązawiaća, odbrązawiaćają, odbrązawiaćany {{/stl 8}}– odbrązowić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, odbrązawiaćwię, odbrązawiaćwi, odbrązawiaćzów, odbrązawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 7}} pozbawiać kogoś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień