odciąć


odciąć
dk Xc, odetnę, odetniesz, odetnij, \odciąćciął, \odciąćcięła, \odciąćcięli, \odciąćcięty - odcinać ndk I, \odciąćam, \odciąćasz, \odciąćają, \odciąćaj, \odciąćał, \odciąćany
1. «odłączyć, oddzielić coś od czegoś, od całości cięciem»

Odciąć gałąź.

Odciąć potrzebną ilość materiału z beli.

Odciąć nożem kawałek mięsa.

Odcięty kabel.

◊ Dać sobie odciąć rękę, palec za to, że… «zaręczyć za coś, być pewnym tego, że…»
2. «uniemożliwić komuś osiągnięcie czegoś, korzystanie z czegoś, nie dopuścić do czegoś; odgrodzić, zagrodzić, odizolować»

Odciąć komuś dostęp do wody, do kuchni.

Odciąć dowóz żywności.

Odciąć (sobie) odwrót.

◊ Być odciętym od świata «przebywać z dala od siedzib ludzkich, od ośrodków życia kulturalnego, nie mieć kontaktów z ludźmi, być pozbawionym wiadomości»
odciąć się - odcinać się
1. «zerwać z czymś, z kimś; nie wziąć w czymś udziału, zająć odrębne stanowisko w jakiejś sprawie»

Odciąć się od jakiejś grupy.

Odcinać się od przeszłości.

2. «trafnie, w odpowiedni sposób odpowiedzieć na postawiony sobie zarzut, na krytykę, czyjeś złośliwości itp.; dać odprawę»

Potrafi się odciąć.

Odciął mu się ostro.

3. → odcinać się w zn. 2

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odciąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}odcinać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odciąć — Dać sobie odciąć rękę, palec, głowę za coś «zaręczyć za coś; być pewnym czegoś»: Dałbyś sobie rękę odciąć, że to, co on mówi jest prawdą? Roz tel 1997. Odcinać kupony (od czegoś) zob. kupon …   Słownik frazeologiczny

  • odciąć od świata — {{/stl 13}}{{stl 7}} uniemożliwić komunikację, łączność z jakimś miejscem, wydostanie się skądś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Katastrofalne opady śniegu odcięły od świata wiele podgórskich miejscowości. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odciąć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}odcinać się I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odcinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odcinaćam, odcinaća, odcinaćają, odcinaćany {{/stl 8}}– odciąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, odetnę, odetnie, odetnij, odcinaćciął, odcinaćcięli, odcinaćcięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odcinać — Dać sobie odciąć rękę, palec, głowę za coś «zaręczyć za coś; być pewnym czegoś»: Dałbyś sobie rękę odciąć, że to, co on mówi jest prawdą? Roz tel 1997. Odcinać kupony (od czegoś) zob. kupon …   Słownik frazeologiczny

  • odcinać — ndk I, odcinaćam, odcinaćasz, odcinaćają, odcinaćaj, odcinaćał, odcinaćany forma ndk czas. odciąć (p.) odcinać się 1. forma ndk czas. odciąć się (p.) 2. «wyraźnie się zarysowywać na jakimś tle; wyróżniać się spośród czegoś, kogoś» Wieże miasta… …   Słownik języka polskiego

  • odgryźć — dk XI, odgryźćgryzę, odgryźćgryziesz, odgryźćgryź, odgryźćgryzł, odgryźćgryzła, odgryźćgryźli, odgryźćgryziony, odgryźćgryzłszy odgryzać ndk I, odgryźćam, odgryźćasz, odgryźćają, odgryźćaj, odgryźćał, odgryźćany «odciąć coś zębami; gryząc… …   Słownik języka polskiego

  • odcinać się — I – odciąć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} demonstracyjnie zrywać z kimś lub czymś, dawać wyraz, że nie ma się już z czymś lub kimś nic wspólnego; też: wyrażać odmienny pogląd, nie uczestniczyć w czymś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chcieć — 1. Chcąc nie chcąc «(nawet) wbrew własnej woli»: Na widok męża zeskoczyła z osła i podbiegłszy ku niemu podniosła nań swoje wielkie oczy. Chcąc nie chcąc musiał przystanąć. Z. Kossak, Przymierze. 2. Los, traf, przypadek, pech chciał, nieszczęście …   Słownik frazeologiczny