odczytywać


odczytywać

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odczytywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, odczytywaćtuję, odczytywaćtuje, odczytywaćany {{/stl 8}}– odczytać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, odczytywaćam, odczytywaća, odczytywaćają, odczytywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odczytać — dk I, odczytaćam, odczytaćasz, odczytaćają, odczytaćaj, odczytaćał, odczytaćany odczytywać ndk VIIIa, odczytaćtuję, odczytaćtujesz, odczytaćtuj, odczytaćywał, odczytaćywany 1. «przeczytać, poznać, zrozumieć treść tekstu, napisu, zwykle mało… …   Słownik języka polskiego

  • rozszyfrowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozszyfrowywaćowuję, rozszyfrowywaćowuje, rozszyfrowywaćany {{/stl 8}}– rozszyfrować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, rozszyfrowywaćruję, rozszyfrowywaćruje, rozszyfrowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • blues — pot. Czuć bluesa «domyślać się czegoś, co nie zostało jasno powiedziane, trafnie odczytywać czyjeś intencje, nastroje, umieć wczuć się w jakąś atmosferę, dobrze orientować się w sytuacji»: Lekarze najwyraźniej „czują bluesa”: albo załatwią sobie… …   Słownik frazeologiczny

  • zaczerpnąć — powietrza, tchu, oddechu a) «wciągnąć w płuca powietrze»: Wszelkie zaklęcia należało odczytywać bez zaczerpnięcia tchu, gdyż w razie przerwy traciły swą moc. Z. Kossak, Przymierze. Gdzie Francuz? – pytał gorączkowo, wylewając słowa z ust razem z… …   Słownik frazeologiczny

  • bazgranina — ż IV, CMs. bazgraninainie; lm D. bazgraninain «niestaranne, nieczytelne pismo lub nieudolny rysunek; gryzmoły» Dziecinna bazgranina. Z trudnością odczytywać czyjąś bazgraninę. przen. «zwykle o jakimś tekście, utworze literackim, zwłaszcza… …   Słownik języka polskiego

  • dekodować — ndk IV, dekodowaćduję, dekodowaćdujesz, dekodowaćduj, dekodowaćował, dekodowaćowany «przetwarzać otrzymaną zakodowaną informację (zwykle w postaci sygnałów elektrycznych) w informację pierwotną, bez zmiany jej treści; odczytywać kod, deszyfrować» …   Słownik języka polskiego

  • deszyfrować — ndk IV, deszyfrowaćruję, deszyfrowaćrujesz, deszyfrowaćruj, deszyfrowaćował, deszyfrowaćowany «przetwarzać zakodowaną informację (zwykle w postaci sygnałów elektrycznych) w informację pierwotną, bez zmiany jej treści; odczytywać kod, dekodować»… …   Słownik języka polskiego

  • hieroglif — m IV, D. u, Ms. hierogliffie; lm M. y zwykle w lm 1. «staroegipskie pismo obrazkowe; każde pismo ideograficzne (np. pismo Majów, Azteków, chińskie)» Ściany ruin pokryte hieroglifami. Odczytywać hieroglify. przen. «nieczytelne, niewyraźne pismo;… …   Słownik języka polskiego

  • lupa — ż IV, CMs. lupapie; lm D. lup «przyrząd optyczny składający się z jednej lub kilku soczewek, zwykle w oprawie, używany do obserwacji niewielkich przedmiotów z bliskiej odległości, dający obraz prosty, pozorny, powiększony; szkło powiększające»… …   Słownik języka polskiego