oddalać


oddalać
ndk I, \oddalaćam, \oddalaćasz, \oddalaćają, \oddalaćaj, \oddalaćał, \oddalaćany - oddalić dk VIa, \oddalaćlę, \oddalaćlisz, \oddalaćdal, \oddalaćlił, \oddalaćlony
1. «powiększać odległość między czymś a czymś, kimś albo między kimś a czymś, kimś; odsuwać»

Wiatr oddalał łódź od brzegu.

Statek oddalał ich od ojczyzny, rodziny.

2. praw. «nie uwzględniać czyichś żądań, pretensji itp.; odrzucać coś»

Sąd oddalił rewizję procesu.

Oddalić wniosek w jakiejś sprawie.

Oddalić czyjeś roszczenia.

3. zwykle dk, przestarz. «zwolnić kogoś z pracy, zwłaszcza prywatnej; odprawić, wydalić»

Oddalić pomoc domową, sprzątaczkę.

oddalać się - oddalić się
1. «odchodzić, odjeżdżać skądś na inne miejsce, odsuwać się»

Oddalić się na chwilę od towarzystwa.

Jacht oddalał się powoli od brzegu.

2. «stawać się coraz dalszym, znikać w dali»

Statek płynął szybko, ląd coraz się bardziej oddalał.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • oddalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, oddalaćam, oddalaća, oddalaćają, oddalaćany {{/stl 8}}– oddalić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, oddalaćlę, oddalaćli, oddalaćlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmieniać położenie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddalać się – oddalić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczając się, zmieniać swoje położenie na dalsze względem czegoś, kogoś; odchodzić, odsuwać się, odpływać itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddalić się od stołu, od matki. Statek… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddalić — → oddalać …   Słownik języka polskiego

  • odchodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, odchodzićdzę, odchodzićdzi, odchodzićchodź {{/stl 8}}– odejść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, odchodzićjdę, odchodzićjdzie, odejdź, odszedł, odeszła, odeszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odbijać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odbijaćam, odbijaća, odbijaćają, odbijaćany {{/stl 8}}– odbić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, odbijaćbiję, odbijaćbije, odbijaćbity {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rzucając… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odpływaćam, odpływaća, odpływaćają {{/stl 8}}– odpłynąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, odpływaćnę, odpływaćnie, odpływaćpłyń, odpływaćnął, odpływaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odskakiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, odskakiwaćkuję, odskakiwaćkuje {{/stl 8}}– odskoczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, odskakiwaćczę, odskakiwaćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skacząc, oddalać się; gwałtownie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odwodzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, odwodzićdzę, odwodzićdzi, odwodzićwódź, odwodzićdzony {{/stl 8}}– odwieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, odwodzićwiodę, odwodzićwiedzie, odwodzićwiedź, odwodzićwiódł, odwodzićwiodła, odwodzićwiedli, odwodzićwiedziony …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść — 1. Alkohol (wino, wódka itp.) idzie, poszedł, uderza, uderzył komuś do głowy, idzie, poszedł komuś w nogi «alkohol zaczyna, zaczął działać na kogoś, powoduje, spowodował u kogoś zawroty głowy, trudności w chodzeniu; ktoś jest pijany»: (...)… …   Słownik frazeologiczny

  • nos — m IV, D. a, Ms. nossie; lm M. y 1. «narząd powonienia, u kręgowców wyższych także początek dróg oddechowych; u ludzi najbardziej wystająca część twarzy znajdująca się między oczami i czołem a ustami» Cienki, długi, duży, krzywy, mały, mięsisty,… …   Słownik języka polskiego