bestialstwo


bestialstwo
n III
1. blm
«skłonność do znęcania się, pastwienia się w wyrafinowany sposób, zwykle nad osobami słabszymi, bezbronnymi; okrucieństwo, zezwierzęcenie»

Odznaczał się wyjątkowym bestialstwem.

2. lm D. \bestialstwostw
«czyn bestialski»

Taka zbrodnia to bestialstwo.

Bestialstwa zbrodniarzy wojennych.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bestialstwo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. bestialstwowie {{/stl 8}}{{stl 7}} czyn popełniony z wyjątkowym okrucieństwem; czyn bestialski : {{/stl 7}}{{stl 10}}Międzynarodowe potępienie bestialstw okupanta. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sadyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. sadyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skłonność do znęcania się nad innymi, zadowolenie z zadawania innym cierpienia; okrucieństwo, bestialstwo, brutalność,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień