odkreślić


odkreślić
dk VIa, \odkreślićlę, \odkreślićlisz, \odkreślićkreśl, \odkreślićlił, \odkreślićlony - odkreślać ndk I, \odkreślićam, \odkreślićasz, \odkreślićają, \odkreślićaj, \odkreślićał, \odkreślićany
«kreską, linią oddzielić, odznaczyć, odgraniczyć coś; nakreślić kontury czegoś»

Odkreślić margines na kartce.

Odkreślił kształt przedmiotu na tablicy.

odkreślić się - odkreślać się rzad. «odznaczyć się, zarysować się, uwydatnić się»

Jasne zabudowania wyraźnie odkreślały się na tle lasu.


Słownik języka polskiego . 2013.