odlew


odlew
I
m IV, D. -u, Ms. \odlewwie; lm M. -y
1. «produkt otrzymywany przez wypełnienie formy tworzywem w stanie ciekłym lub półciekłym, zachowujący po skrzepnięciu kształt formy»

Odlew gipsowy, brązowy.

Odlew z żeliwa.

∆ Odlew artystyczny «odlane przy zastosowaniu specjalnej techniki dzieło sztuki lub jego kopia»
geol. Odlew naturalny «skamieniałość powstała z plastycznego osadu (np. iłu), który wypełnił wnętrza skorup lub odcisków pozostawionych przez ciało albo części ciała dawnych skorupiaków»
2. «odlewanie, odlanie przedmiotów z roztopionego surowca»

Metoda, technika odlewu.

Zajmować się odlewem figurek z brązu, wosku.

II
tylko w wyrażeniu: Na odlew «o uderzeniu, ruchu ręką: z rozmachem, gwałtownie; dawniej też: z lewej, od lewej strony»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • odlew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. odlewwie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedmiot uzyskany po zastygnięciu roztopionego surowca wlanego do formy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odlew z wosku. Odlew spiżowy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odlew — pot. Na odlew «o uderzeniu ręką: z rozmachem, gwałtownie»: Rotmistrz zgrabiałą ręką, na odlew, wymierzył mu tęgi policzek. B. Jasieński, Palę …   Słownik frazeologiczny

  • na odlew — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} o zadawaniu ciosu ręką, czymś trzymanym w ręce: z szerokim rozmachem, z energią : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uderzyć kogoś na odlew ręką w twarz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • na odlew — → II odlew …   Słownik języka polskiego

  • zipnąć — 1. Ktoś ani (nie) zipnął «ktoś nie zdążył odetchnąć, ktoś nie wydał głosu, jęku, westchnienia, nie odezwał się»: W tej chwili Twardowski zdzielił Włocha na odlew w łeb i rozciągnął go za jednym zamachem. Garncarz ani zipnął. Widziałeś – rzekł… …   Słownik frazeologiczny

  • zipać — 1. Ktoś ani (nie) zipnął «ktoś nie zdążył odetchnąć, ktoś nie wydał głosu, jęku, westchnienia, nie odezwał się»: W tej chwili Twardowski zdzielił Włocha na odlew w łeb i rozciągnął go za jednym zamachem. Garncarz ani zipnął. Widziałeś – rzekł… …   Słownik frazeologiczny

  • bezrdzeniowy — ∆ techn. Odlew bezrdzeniowy «odlew wykonany w formie nie mającej rdzenia» …   Słownik języka polskiego

  • maska — ż III, CMs. maskasce; lm D. maskasek 1. «osłona twarzy w formie twarzy ludzkiej lub pyska zwierzęcego, występująca także jako motyw zdobniczy; zasłona z otworami na oczy kryjąca całą twarz lub jej część, stosowana również w teatrze, zwłaszcza w… …   Słownik języka polskiego

  • gips — m IV, D. u, Ms. gipssie 1. blm «minerał, uwodniony siarczan wapnia, bezbarwny, biały, szary lub żółtawy, powstający wskutek krystalizacji z wody mórz lub słonych jezior; wypalony i zmielony stosowany do wyrobu materiałów budowlanych, w przemyśle… …   Słownik języka polskiego

  • matrycowy — przym. od matryca (zwykle w zn. 2 i 3) a) w zn. 2: Matrycowy odlew czcionki. Karton matrycowy. Klisza matrycowa. b) w zn. 3: Kucie matrycowe …   Słownik języka polskiego