odmrugnąć


odmrugnąć
dk Va, \odmrugnąćnę, \odmrugnąćniesz, \odmrugnąćnij, \odmrugnąćnął, \odmrugnąćnęła, \odmrugnąćnęli, \odmrugnąćnąwszy rzad. odmrugać dk I, \odmrugnąćam, \odmrugnąćasz, \odmrugnąćają, \odmrugnąćaj, \odmrugnąćał - odmrugiwać ndk VIIIb, \odmrugnąćguję, \odmrugnąćgujesz, \odmrugnąćguj, \odmrugnąćiwał
«odpowiedzieć mrugnięciem oka na czyjeś mrugnięcie»

Słownik języka polskiego . 2013.