bezbolesny


bezbolesny
1. «nie sprawiający bólu; niebolesny»

Bezbolesna szrama po ranie.

Bezbolesne zastrzyki.

Bezbolesna śmierć.

med. Bezbolesny poród «poród prowadzony według metod mających na celu zmniejszenie odczuwania bolesności przez odpowiednie przygotowanie kobiety rodzącej»
2. «nie wywołujący smutku, przykrości»

Bezbolesne wspomnienia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezbolesny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niewywołujący, niepowodujący bólu (o czymś, co zwykle powoduje ból) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezbolesny zabieg operacyjny. Bezbolesne usunięcie zęba.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezboleśnie — 1. przysłów. od bezbolesny a) w zn. 1: Bezboleśnie robić zastrzyki. b) w zn. 2: Przeżyć coś bezboleśnie. 2. pot. «bez trudności; łatwo» Załatwić jakąś sprawę bezboleśnie …   Słownik języka polskiego

  • niebolesny — «nie sprawiający bólu; bezbolesny» Niebolesny zastrzyk, zabieg …   Słownik języka polskiego

  • poród — m IV, D. porodu, Ms. porodzie; lm M. porody «wydalenie dojrzałego płodu z organizmu matki» Poród normalny, przedwczesny, niewczesny. Poród bliźniaczy, trojaczy, mnogi, wieloraki. Odbyć poród. ∆ Poród bezbolesny «poród prowadzony z zastosowaniem… …   Słownik języka polskiego

  • bezboleśnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezbolesny: Bezboleśnie usuwać zęby. Coś przeszło bezboleśnie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień