odwód


odwód
m IV, D. \odwódwodu, Ms. \odwódwodzie; lm M. \odwódwody
wojsk. «oddział, oddziały wydzielone jako rezerwa z podstawowego składu wojsk, nie zaangażowane w początkowej fazie walk, przeznaczone do wykonania nagłych zadań wyłonionych w toku walki; rezerwa, zapas»

Odwód pancerny.

Odwód artylerii.

Sformować odwód.

Koncentrować, rozmieścić, rozlokować odwody.

Pułk stał w odwodzie.

przen.

Mieć w odwodzie jakieś argumenty.

Trzymała w odwodzie kilku wielbicieli.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • odwód — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. odwódwodu, Mc. odwódwodzie {{/stl 8}}{{stl 7}} oddział wojska stojący poza głównym zgrupowaniem, traktowany jako rezerwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być w odwodzie. Stanowić odwód. Rzucić odwody do walki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odwód — Mieć, trzymać kogoś, coś w odwodzie «zachowywać kogoś, coś na wszelki wypadek, do ewentualnego wykorzystania»: Nowoczesne urządzenia służą do podrabiania dokumentów tożsamości i podróży, w odwodzie gangi mają fundusze na łapówki dla służb… …   Słownik frazeologiczny

  • trzymać — 1. Trzymać kogoś na uwięzi «ograniczać czyjąś swobodę»: (...) komunizm obalił naszą rewolucję, ale rewolucjonistów nie unicestwił. Trzymał ich gdzieś na uwięzi, lecz nie eksterminował. A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między. 2. Trzymać… …   Słownik frazeologiczny

  • rezerwa — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. rezerwawie {{/stl 8}}{{stl 7}} zapas czegoś przygotowany na wypadek nagłej potrzeby : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rezerwa prowiantu, opału, amunicji. Rezerwy gospodarcze, walutowe, przemysłowe. Rezerwy kadrowe.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień