bezczyn


bezczyn
m IV, D. -u, Ms. \bezczynnie, blm
książk. «bierność, bezczynność»

Trwać w bezczynie.

Życie w bezczynie.


Słownik języka polskiego . 2013.