ogłupienie


ogłupienie
n I
1. rzecz. od ogłupieć.
2. «utrata rozsądku, zdolności rozumowania, myślenia, utrata przytomności umysłu; zgłupienie, osłupienie»

Całkowite, zupełne ogłupienie.

Stan, stopień ogłupienia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ogłupienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nabyty stan niezdolności do krytycznego myślenia; utrata rozsądku, zdolności rozumowania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ogłupienie narkotykowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kołowacizna — ż IV, CMs. kołowaciznaiźnie, blm zootechn. «ciężka choroba niektórych zwierząt, głównie owiec i kóz, spowodowana obecnością larw tasiemca kręćkowego w ich mózgowiu; objawia się niepokojem i kręceniem się w kółko» przen. pot. a) «zamęt,… …   Słownik języka polskiego

  • kołowacizna — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. kołowaciznaiźnie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} choroba zwierząt wywołana obecnością w mózgu larw tasiemca kręćkowego objawiająca się niepokojem i kręceniem się w kółko… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otępienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. otępieć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan zaniku sprawności intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej …   Langenscheidt Polski wyjaśnień