bezdewizowy


bezdewizowy
«nie wymagający wypłacania dewiz»

Bezdewizowa wymiana naukowców, książek między państwami.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezdewizowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niewymagający płacenia w dewizach, wymiany dewiz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezdewizowy ruch przygraniczny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezdewizowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezdewizowy: Bezdewizowo zwiedzać świat. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień