okazać


okazać
dk IX, okażę, okażesz, okaż, \okazaćał, \okazaćany - okazywać ndk VIIIa, \okazaćzuję, \okazaćzujesz, \okazaćzuj, \okazaćywał, \okazaćywany
1. «pokazać, przedstawić (dokument)»

Okazać kwit, legitymację.

2. «objawić coś (jakieś uczucia, wrażenia), wyrazić, uzewnętrznić coś (jakiś stan); dać czemuś wyraz, dać dowód czegoś»

Okazać komuś gniew, nienawiść, niepokój, przychylność, wdzięczność, współczucie, zdumienie.

Okazać odwagę, uległość, zaufanie.

◊ Okazać pomoc «wyświadczyć pomoc, przyjść z pomocą»
okazać się - okazywać się częściej dk «stać się wiadomym, oczywistym, wyraźnym, wyjaśnić się, wykryć się; dać się poznać jako…, zaprezentować się jako…»

Film okazał się arcydziełem.

Pogłoska okazała się fałszywa.

Okazać się miłym, uczciwym.

Okazał się dobry, łagodny, szlachetny.

Okazać się głupcem, oszustem.

Okazał się człowiekiem godnym zaufania.

Okazało się, że deszcz już nie pada.

◊ Jak się okazuje, jak się okazało «zwrot stojący zwykle na początku zdania, używany dla podkreślenia informacji zawartej w dalszej części wypowiedzi lub dla podkreślenia faktu uzyskania tej informacji; jak się dowiadujemy, jak się wyjaśniło, jak się stało wiadome»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • okazać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}okazywać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • okazać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}okazywać się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}okazać się II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}okazywać się II {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • okazać się — Coś okaże się w praniu zob. pranie 1 …   Słownik frazeologiczny

  • okazywać – okazać pomoc — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} pomagać komuś, wspomagać kogoś; przychodzić z pomocą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziękować za okazaną pomoc. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • okazywać — → okazać …   Słownik języka polskiego

  • pokazać — dk IX, pokazaćkażę, pokazaćkażesz, pokazaćkaż, pokazaćał, pokazaćany pokazywać ndk VIIIa, pokazaćzuję, pokazaćzujesz, pokazaćzuj, pokazaćywał, pokazaćywany 1. «dać coś zobaczyć, podać coś do obejrzenia; wskazać, zademonstrować coś» Pokazać… …   Słownik języka polskiego

  • okazywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, okazywaćzuję, okazywaćzuje, okazywaćany {{/stl 8}}– okazać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, okażę, okaże, okazywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pokazywać, przedstawiać coś do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • okazywać się — I – okazać się {{/stl 13}}{{stl 7}} dawać dowody, wykazywać, że jest się kimś albo jakimś; ujawniać czynami, że jest się kimś albo że jest się jakimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okazał się uczciwym człowiekiem. Okazał się krętaczem. Okazała się miła i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kasza — 1. przestarz. Dmuchać, nadmuchać, pluć, napluć komuś w kaszę «wtrącać się, wtrącić się w brutalny sposób do czyichś spraw, traktować, potraktować kogoś grubiańsko, w sposób obraźliwy»: (...) jak się pan sam przekonałeś, nie tak łatwo nam dmuchać… …   Słownik frazeologiczny

  • człowiek — m III, DB. a, W. u a. (podniośle) człowiekecze, N. człowiekkiem; lm p. ludzie 1. «Homo sapiens, istota żywa z rodziny człowiekowatych, z rzędu naczelnych wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna… …   Słownik języka polskiego