oksybioza


oksybioza
ż IV, CMs. \oksybiozazie, blm
1. aerobioza
2. biochem. «proces biochemiczny zachodzący w organizmie z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery, np. tlenowy rozkład kwasu pirogronowego w komórkach zwierzęcych i roślinnych; proces aerobowy»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aerobowy — ∆ biol. Proces aerobowy «proces chemiczny zachodzący z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery; oksybioza» …   Słownik języka polskiego

  • oksy- — «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z tlenem, np. oksybioza, oksydacja» ‹n. łac. z gr.› …   Słownik języka polskiego