omdlałość


omdlałość
ż V, DCMs. \omdlałośćści, blm
«opadnięcie z sił, słabość, niemoc»

Słownik języka polskiego . 2013.