bezimiennie


bezimiennie
«bez podania nazwiska, anonimowo»

Wydać bezimiennie książkę.

Złożyć ofiarę bezimiennie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • anonimowo — «nie ujawniając swego nazwiska; bezimiennie» Drukować coś anonimowo. Występować anonimowo …   Słownik języka polskiego

  • grób — m IV, D. grobu, Ms. grobie; lm M. groby «miejsce, gdzie się chowa zmarłego; zwykle wykopany w ziemi dół, często obmurowany, nad którym wznosi się pagórek, stawia pomnik itp.» Otwarty, świeży grób. Grób rodzinny. Groby królewskie. Groby… …   Słownik języka polskiego

  • imienność — ż V, DCMs. imiennośćści, blm rzad. «posiadanie imienia, nazwiska, nazwy; cecha tego, co nie jest dokonane bezimiennie» Imienność postaci, czynów …   Słownik języka polskiego

  • żołnierz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y 1. «osoba odbywająca służbę wojskową, członek sił zbrojnych danego państwa (zawodowy lub pełniący służbę z tytułu powszechnego obowiązku wojskowego)» Dzielny, waleczny żołnierz. Żołnierz frontowy. Oddział, pluton… …   Słownik języka polskiego