opatentować


opatentować
dk IV, \opatentowaćtuję, \opatentowaćtujesz, \opatentowaćtuj, \opatentowaćował, \opatentowaćowany
«uzyskać patent na coś, np. na wynalazek, w celu uchronienia go przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione»

Opatentować wynalazek, wzór, model.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • opatentować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}patentować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • patentować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, patentowaćtuję, patentowaćtuje, patentowaćany {{/stl 8}}– opatentować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wydawać lub otrzymywać dokument poświadczający prawo wyłączności korzystania z jakiegoś wynalazku; …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wynalazek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. wynalazekzku {{/stl 8}}{{stl 7}} to, co ktoś wynalazł, rzecz wynaleziona, stworzona przez kogoś; także: wynalezienie czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wynalazek techniczny. Opatentować wynalazek. Dokonać wynalazku.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień