opilczy


opilczy
med. Obłęd opilczy «ostry stan chorobowy wywołany długotrwałym nadużywaniem napojów alkoholowych, objawiający się wysoką temperaturą ciała, bredzeniem i halucynacjami; biała gorączka»

Słownik języka polskiego . 2013.