bezkresny


bezkresny
poet. «wydający się nie mieć kresu, granic; nieskończony»

Bezkresne obszary morza.

Bezkresna puszcza.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezkresny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wydający się nie mieć kresu, granic; nieskończony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezkresne wody oceanu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezkresność — ż V, DCMs. bezkresnośćści, blm rzecz. od bezkresny Bezkresność prerii, przestrzeni …   Słownik języka polskiego

  • nieskończony — 1. książk. «nie mający końca, nie kończący się; bezgraniczny, bezkresny» Nieskończona przestrzeń. Nieskończone lasy. Nieskończony bezmiar pustyni. 2. książk. «trwający niezwykle długo, nieustający; osiągający najwyższy stopień nasilenia» Grzmiały …   Słownik języka polskiego

  • ocean — m IV, D. u, Ms. oceannie; lm M. y «rozległy obszar słonych wód zajmujący ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej, oblewający lądy ze wszystkich stron; każda z poszczególnych trzech (według innego podziału czterech) części tego obszaru wody» Burzliwy …   Słownik języka polskiego

  • step — m IV, D. u, Ms. steppie; lm M. y «obszar równinny pokryty bujną roślinnością trawiastą i zielną, właściwy dla klimatu kontynentalnego; roślinność typowa dla tych obszarów» Bezbrzeżny, bezkresny, bezludny step. Bujny, dziki step …   Słownik języka polskiego

  • bez granic — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 7}} bezkresny, nieskończony, ogromny; niezmierzony, niedający się ogarnąć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pustynia bez granic. Blokowisko bez granic. życzliwość, nienawiść bez granic. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezgraniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bezgranicznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydający się nie mieć granic; niezmierzony, bezkresny, nieskończony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezgraniczny ocean. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieskończony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciągnący się aż po horyzont, zajmujący ogromny obszar, wydający się nie mieć końca; bezkresny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Droga wiodła przez nieskończone… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • step — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. steppie {{/stl 8}}{{stl 7}} bezdrzewna formacja roślinna składająca się z różnych gatunków wysokich traw, występująca na terenach równinnych w klimacie kontynentalnym o ostrych zimach i upalnych latach;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień