bezodpływowy


bezodpływowy
«nie mający odpływu»

Kotlina bezodpływowa.

Jezioro bezodpływowe.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezodpływowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niemający odpływu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jezioro bezodpływowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mszar — m IV, D. u, Ms. mszarze; lm M. y «obszar niski, bezodpływowy, uzależniony tylko od wód opadowych, pokryty ubogą roślinnością, wytwarzający złoża torfu; torfowisko wysokie; potocznie: miejsce podmokłe, bagniste, zarośnięte mchami, roślinnością… …   Słownik języka polskiego