ostrokanciasty


ostrokanciasty
«mający ostre kanty, brzegi, krawędzie»

Kamienie ostrokanciaste.


Słownik języka polskiego . 2013.