oszklić


oszklić
dk VIa, \oszklićlę, \oszklićlisz, \oszklićlij, \oszklićlony
«wprawić szkło, szyby»

Oszklić okna, drzwi.

Oszklić dom.

Oszklona gablota.

Oszklony kredens.

Oszklona weranda.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • oszklić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}szklić I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szklić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, szklę, szkli, szklij, szklony {{/stl 8}}– oszklić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} wstawiać szkło, szyby w ramy okienne, drzwiowe itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szklić okna. Oszklić dom, cieplarnię.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień